Puheenjohtaja Mari Huttunen
Varapuheenjohtaja Tuire Pulkkinen
Sihteeri Minna Mänttäri *
Taloudenhoitaja Raimo Joukainen *
Jäsenet Kaarina Liljander
Janne Kääriäinen
Sirpa Hakuli
Jari Herrala
Satu-Maria Töyrylä
Riitta Hytönen
Eeva Purovaara
Birgitta Vilen
Varajäsenet Inga Ehrnrooth-Lammila
Pentti Hannula
Matti Hytönen
Virve Häkkinen
Pertti Ikonen
Tanja Mynttinen

*Hallituksen ulkopuolinen