Puheenjohtaja Mari Huttunen
Varapuheenjohtaja Arto Kotola
Sihteeri Minna Mänttäri *
Taloudenhoitaja Raimo Joukainen *
Jäsenet Kaarina Liljander
Janne Kääriäinen
Marja Pentti
Jari Herrala
Satu-Maria Töyrylä
Riitta Hytönen
Eeva Purovaara
Toimi Kunnari
Varajäsenet Aarni Ahtola
Pentti Hannula
Matti Hytönen
Virve Häkkinen
Birgitta Vilen
Hanni Kangasmäki

*Hallituksen ulkopuolinen