Hilman Järjestöt ry:n jäsenhakemus

Hilman Järjestöt ry on haminalainen yhdistysten yhdistys. Hilman järjestöt ry:n tarkoituksena on edistää ja parantaa Haminassa toimivien rekisteröityjen yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä edistää eri yhdistysten yhteistyötä tasavertaisesti kaikkien yhdistysten kesken.

Hilma on suomenkielinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Hilman Järjestöt ry:n on perustanut 15 haminalaista Kumppanuustalo Hilman käyttäjäyhdistystä 28.11.2017.

Hilman varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Haminan alueella toimiva, rekisteröity yhdistys tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy Hilman säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka toiminta ja tarkoitusperät ovat sopusoinnussa Hilman kanssa.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin, täytä jäsenhakemus!

Henkilö(t), joille lähetetään Hilman Järjestöt ry:n posti ja jäsenmaksu.

 

Tulostettavan version voit ladata tästä: Hilman Järjestöt ry:n jäsenhakemus.pdf

Lisätietoja saat:
Toiminnanjohtaja
Minna Mänttäri
040 751 7955
minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi