Hilman Järjestöt ry on perustettu 28.11.2017. Perustajajäseninä 15 haminalaista yhdistystä.

Hilman järjestöt ry:n tarkoituksena on edistää ja parantaa Haminassa toimivien rekisteröityjen yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä edistää eri yhdistysten yhteistyötä tasavertaisesti kaikkien yhdistysten kesken. Hilma on suomenkielinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Järjestää kokouksia, toimintapäiviä, luentoja, yleisötilaisuuksia sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä virkistys-, kulttuuri- ja muuta harrastetoimintaa.
  • Toimii yhteistyössä eri jäsenyhdistysten välillä.
  • Kehittää yhteistyötä eri jäsenyhdistysten kesken.
  • Edistää monikansallista kulttuuria sekä erikielisten asukkaiden yhteiseloa Haminassa
  • Huolehtii siitä, että Kumppanuustalo Hilma on syrjinnästä vapaa alue.

Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys tulee jatkossa tarjoamaan jäsenyhdistyksille Kumppanuustalolta tiloja kokoontumista ja toimintaa sekä tavaroiden ja papereiden säilyttämisestä varten. Hilman Järjestöt ry:n tarkoituksena on hallinnoida kumppanuustalo Hilman toimintaa nykyisen STEA:n avustuskauden päätyttyä.